Yeni Sayı Çıktı!

En son hikaye, röportaj ve yazıları şimdi tıklayıp ücretsiz okuyabilirsiniz!

Yeni Sayı Çıktı!

En son hikaye, röportaj ve yazıları şimdi tıklayıp ücretsiz okuyabilirsiniz!

Uluslararası Özel Dedektifler Derneği 2018 İstanbul Toplantısı Sonuç Raporu

Diğer Yazılar

Dedektif Dergi
Dedektif Dergihttps://dedektifdergi.com/
En çok aldığımız sorulardan biri, Dedektif’e yazı gönderebilir miyiz? Evet, elbette bize konusu polisiye olan öykülerinizi ve gene polisiye üzerine yazılmış denemelerinizi, incelemelerinizi, kitap/film eleştirilerinizi ve makalelerinizi gönderebilirsiniz. Öykü ve yazılarınız yayın kurulumuz tarafından değerlendirildikten sonra dergimizde yayınlanacaktır.

IKD (International Federation of Associations of Private Detectives – Uluslararası Özel Dedektifler Derneği ) Toplantısı

Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu-IKD’nin 21. yıllık toplantısı 14-16 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kalamış Wyndham Grand Otelinde ÖDD TÜRKİYE’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çeşitli etkinliklerle gerçekleşen IKD 2018 İstanbul Genel Kuruluna Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Macaristan, Norveç, Romanya, Slovenya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Dünya Dedektifler Örgütünden – WAD toplam 13 ülkeden 40 kişi katıldı.

IKD 2018 Genel Kurulu Toplantının açış konuşmasını Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda ÖDD- Özel Dedektif Derneği Onursal Başkanı olan Prof. Sevil ATASOY yaptı.

Prof. Dr. Sevil ATASOY’un genel kurula hitabı;

“Saygıdeğer Meslektaşlar,

Ülkemize, güzel İstanbul’umuza hoş geldiniz.

2011 yılından sonra, Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyon KD’nin yıllık toplantısının ikinci defa ülkemizde yapılıyor olmasından son derece kıvançlıyız,
Geçmişi 200 yıl gerilere kadar giden Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılığın 1964 yılında IKD’nin kurulması ve yıl be yıl sayıları artan üye ülkelerin katkılarıyla belli standartlara oturtulması ve mesleğin kalitesinin artırılmasına neden olmuş ve her gün gelişen şartlar doğrultusunda ülkeler arasında bu konudaki işbirliği giderek artış göstermiştir.

Her alanda olduğu üzere özel dedektiflik/ profesyonel araştırmacılığın en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için mesleki eğitimin önemli olduğu kaçınılmazdır. Üye ülkelerin her biri ve IKD’nin bu konuda hayli hassas olduğu, temel ve uzmanlık eğitimlerine önem verildiğini memnuniyetle gözlemliyoruz.

Bu gün, burada yapılacak toplantıda bu konuda ve diğer alanlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının her birimiz için ziyadesiyle yararlı olacağını düşünüyorum.

Günümüzde özellikle IKD üyesi ülkelerin pek çoğunda özel bir “özel dedektiflik/profesyonel araştırmacılık yasası” veya buna imkân veren mevzuatlar bulunduğunu biliyoruz. Bunlar arasında uyum olması da önem arz ediyor ve bu tür buluşmaların buna imkân sağlayacağını düşünüyoruz.

Türkiye’de ÖDD tarafından 2007 yılında bir özel dedektiflik kanunu tasarısı hazırlanmış ve resmi makamlara sunmuştur. Halen TBMM İçişleri Komisyonunda bekleyen “Özel Dedektiflik Kanunu” ivedilikle yasallaşması beklenmektedir.

Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda 1980 yıllardan itibaren ve özellikle Sayın İsmail Yetimoğlu tarafından 2003 yılında ilk dedektiflik şirketi kurulduktan sonra bu hizmetler mevcut yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. ÖDD’nin 2008 yılında IKD’ye üye olmasıyla özel dedektifliğin uluslararası alandaki işleyişi ve mevzuatlarla ilgili edindiği bilgiler derlenerek mevcut tasarının güncellenmesi ve yasalaşması amacıyla resmi makamlar nezdinde girişimler yapılmaktadır. Bunun bir gün hayata geçmesi halinde bu hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütüleceği değerlendirilmektedir.

Bu süreçte ODD çeşitli üniversitelerde ve güvenlik fuarlarında düzenlenen seminerler, kurslar ve eğitim programlarıyla özel dedektifliğin daha iyi tanınması ve uluslararası standartlarda hizmet yapılması için yoğun çaba harcamaktadır.

Çalışmalarda başarılar diler ve iyi vakitler geçirmenizi dilerim.”

ÖDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Sevil ATASOY’un açılış konuşması sonrasında “IKD 2018 Genel Kurulu” çalışmaları gündem dâhilinde IKD Başkan Tony IMOSSI ve Başkan Yrd. George HIRTL tarafından başlatıldı.

IKD 2018 Genel Kurulu Gündemi sırasıyla

1. 2.Haziran 2017 tarihinde Helsinki/Finlandiya’da yapılan toplantı tutanağı gözden geçirildi ve onaylandı.
2.İşlenen konular kısmında, Macaristan’da mevcut özel dedektiflik yasasının güncelleşmesi çalışmalarında IKD adına Başkan ve Genel Sekreterin Macar İçişleri Bakanlığına yapılan sunum ve tavsiyeler hakkında bilgi verildi. Bu tasarının henüz yasalaşmadığı ifade edildi.
3. IKD Başkan çalışma raporunu sundu. Macaristan’da yapılan sunum hakkında bilgi verdi. Avrupa Konseyi Tarafından çıkartılan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunun” özel dedektiflik çalışmalarına olası etkileri hakkında detaylı bilgi verdi.
4. IKD Genel Başkan Yardımcısı raporunu sundu. Macaristan’da yapılan sunum hakkında bilgi verdi. Üye ülkelerin, ülkelerinde yaptıkları etkinlikler hakkında Genel sekreterliğe bilgi vermeleri ve bunları doğrudan web sayfalarına yükleyebileceklerini ifade etti, ayrıca yıllık raporların zamanında gönderilmesini istedi.
5. IKD Saymanı 31 Aralık 2017 itibariyle gelir, gider ve bütçe hakkında bilgi verdi, denetim raporu okundu ve bütçe kabul edildi.
6. IKD Üyesi ülkelerin raporları genel kurulun bilgisine sunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.
IKD Üyesi Ülke Raporları gündeminde ÖDD TÜRKİYE’nin 11. Yılındaki faaliyetleri ÖDD Başkanı İsmail YETİMOĞLU tarafından genel kurula sunuldu.

ÖDD – ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ FAALİYETLERİ

 • Türkiye’de ilk kez 2007 yılında Özel Dedektifler Derneğini kuruluşunu gerçekleştirdik,
 • IKD – Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu 2008 yılında üyesi olduk,
 • Uluslararası Özel Dedektiflik Etik Kuralları ve Meslek Standartlarını belirledik.
 • Özel Dedektifliği resmi kurumlarla nezdinde meslek olarak tanımlattık.
 • AB Standartlarında “Özel Dedektiflik Kanunu Taslağı” hazırladık.
 • 6 devlet Üniversitelisinde “Özel Dedektiflik” konulu seminer ve konferanslar verdik,
 • 2010 yılından beri Türkiye’de ilk kez Uludağ ve Kocaeli Üniversitesinde “Özel Dedektiflik” konulu dersler vermeye başladık.
 • “Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik” kitabını yazdık.
 • IKD 2011 Genel Kuruluna ev sahipliği yaparak Dünya Özel Dedektiflerini İstanbul’da bir araya getirdik ve “Uluslararası Özel Dedektifler Sempozyumu” gerçekleştirdik.
 • Almaya, Macaristan, Slovenya ve İtalya ‘da faaliyet gösteren “Özel Dedektifler Dernekleri” ile işbirliği protokolleri imzaladık.
 • Polis Akademisi ve Ankara Barosu nezdinde konferanslar verdik,
 • Uluslararası Özel Dedektifler Yaz Okulu / Romanya “9. dönem dekanlık” görevini yaptık,
 • Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü “Olay Yeri ve Kriminalistik Yüksek Lisans Programında” dersler verdik.
 • Türkiye geneli faaliyet gösteren “Özel Dedektiflik Firmalarının” Uluslararası meslek standartlar ve etik kuralları çerçevesinde hizmet vermelerini denetledik.
 • Özel Dedektiflik mesleğinin geliştirilmesi amacıyla hukuki çalışmalar yaptık. Ve IKD 2018 yılı Genel Kurul Toplantısını 2. Kez ÖDD’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirdik.

7.Diğer Konular:

BID – Almanya Özel Dedektifler Derneği delegesi Bay Lothar Müller ve BDD – Alman Dedektifler Federal Birlik delegesi Bay Mager Heinrich söz aldı.

Almanya’daki mevcut iki derneğin birleşmesi müzakereleri ve süreç hakkında bilgi verdi,

Bay Lothar Müller;

Özel Dedektiflik hizmetlerinin ISO standardizasyonu ve mili standart çalışması hakkında bilgi verdi. Bu konuda 7 ülkenin işbirliği ile bir çalışma yürütüldüğü ve Ekim 2018 de iki ayrı ülkede toplantılar yapılacağı belirtildi. ISO standardının 2019 yılında Çin’de yapılacak toplantıda son şekli verilebileceği ifade edildi.

8. IKD Yönetimi 2019 yılı seçimleri. Mevcut yönetimin görevinin önümüzdeki yıl sona ereceği hatırlatılarak, Federasyon yeni bir ruh vermek üzere yeni adaylıklara açık olduğu ifade edildi.

9. On Bir İyi Adam Dedektif Ödülleri

ÖDD – Özel Dedektifleri Derneği ile IKD – Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu tarafından oluşturulan kurulun belirlemesi ile, ÖDD TÜRKİYE’nin 11.kuruluş yılı nedeniyle Türkiye’de Özel Dedektiflik Mesleğinin gelişimi ve uluslararası alanda itibarını artırmada katkıda bulunanlara verilmek üzere “11 İyi Adam Dedektif Ödülleri” ile birlikte “Onur Sertifikaları” ODD ve IKD imzasıyla aşağıdaki kişilere taktım edildi.

Onbir İyi Adam Dedektif Ödülleri

Prof. Dr. Sevil ATASOY ÖDD Onursal Başkanı
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yrd. BM – Narkotik Kontrol Kurulu Üyesi

Tony IMOSSI IKD Başkanı
ABI – İngiltere Araştırmacılar Derneği

İsmail YETİMOĞLU ÖDD Başkanı
MaviAy Dedektiflik APF Türkiye Temsilcisi

Yusuf Vehbi DALDA ÖDD Onursal Başkanı
1.Sınıf Em. Emniyet Müdürü Güvenlik Eğitimi Uzmanı

Av. Murat SÖYLEMEZ ÖDD Başkan Yrd.
Söylemez Hukuk Bürosu

Ayla YORULMAZ ÖDD Genel Sekreteri
MaviAy Dedektiflik Şirketi

Av. Oya SÖYLEMEZ ÖDD Hukuk İşleri
Söylemez Hukuk Bürosu

Prof. DR. Gazi UÇKUN ÖDD Onursal Üyesi
Kocaeli Üniversitesi

Oryal ÜNVER ÖGF Başkanı
Viya Gurup – Güvenlik Uzmanı

George HIRTL IKD Başkan Yrd.
EURODET – Avrupa Dedektif Akademisi

Feridun BAYRAM ÖDD Onursal Üyesi
ISAF Güvenlik Fuarı

10. Gelecek yıllarda IKD yıllık toplantılarının belirlenmesi

2019 yılında Viyana/Avusturya (Aynı zamanda Avusturya derneğinin 10. kongresi)

2020 yılında Bükreş / Romanya

2021 yılında Slovenya’da yapılması kabul edildi ve toplantı sonlandırıldı.

11. Geleneksel IKD Şehir gezileri ve gala gecesi

Bu yoğun ve verimli çalışmalardan sonra IKD 2018 İstanbul Toplantısı katılımcıları Özel bir yat ile İstanbul Boğaz turu yaparak İstanbul’un eşsiz güzelliklerini seyredip sohbetler edildi.

IKD Toplantılarının geleneksel Gala Yemeği Kalamış Marina ve İstanbul manzaralı otelin rufundaki restoranda verilen canlı müzikli akşam yemeğiyle dostluklar perçinlenerek neşe içinde sonuçlandı.

Tüm katılımcılar, İstanbul’da olmalarından ve çok keyifli bir toplantı aktivitelerinden son derece memnun ayrılarak mutlu bir şekilde ülkelerine uğurlandılar.

Bu uluslararası organizasyonun ev sahipliğinde birlikte olduğumuz ÖDD Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Yusuf Murat SÖYLEMEZ, Av. Raziye Oya SÖYLEMEZ, Ayla YORULMAZ ve ÖDD Kurumsal Üyeleri MaviAy Dedektiflik, Cosmos Dedektiflik (M. Okan DURDİL & Burcu KALKAVAN) Mac Dedektiflik Mustafa MAÇ, Dünya Dedektiflik Selçuk TOPRAK’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla.

İstanbul, 18 Eylül 2018

İsmail Yetimoğlu

ÖDD Başkanı

Prof. Dr. Sevil Atasoy

ÖDD Onursal Başkanı

Yusuf Vehbi Dalda

IKD Delegesi

En Son Yazılar

EDİTÖRDEN

SPONSOR

HOŞÇA KAL SEVGİLİM

ÇAPRAZ